TFF'nin 1986-87 Sezonu kararı hukuka uygun mu? Av. Burak Alcan açıkladı!

İstanbul’un en eski ve köklü hukuk bürolarından Alcan Hukuk’tan aynı zamanda Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Üyesi Av. Burak Alcan, TFF'nin 1986-87 Sezonu kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
- A +
TFF'nin 1986-87 Sezonu kararı hukuka uygun mu? Av. Burak Alcan açıkladı!

Burak Alcan, Beşiktaş'ın 1986-87 Sezonu için yaptığı itirazın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle reddetmesi hakkında ortacizgi'ye konuştu.

İşte Alcan'ın yaptığı açıklamalar:

"Beşiktaş AŞ’nin 13.03.2020 tarihli başvurusuna karşılık Türkiye Futbol Federasyonu 26.06.2020 tarihli yazılı açıklaması ile talebin reddine karar vermiştir. TFF tarafından hazırlanmış olan yazılı metin irdelendiğinde ileri sürülen gerekçelerin hukuki zemine dayanmadığı kanaatindeyim. Bu sebeple yazılı gerekçelere yönelik tek tek hukuken cevap verilmesi gerekliliği ihtiyacı doğmuştur."

Herkesin açıkça bildiği gibi Futbol Liginde müsabakalara katılan her bir takım bireysel olarak mücadele eder. İki farklı takımın parasal, yönetimsel, taktiksel olarak güç birleştirerek üçüncü bir takıma karşı mücadele etmesi; Futbol Ligindeki yarışma sistemine, Futbol Ligi mevzuatına açıkça aykırıdır, hukuk dışıdır. Her bir takım kendi gücü ile maçı kazanmalıdır. Dolayısıyla teşvik priminin eskiden suç olmadığı düşüncesi aslında doğru değildir; çünkü iki takımın birleşerek Beşiktaş’a karşı mücadele etmiş olmasını hukuk sistemi koruma altına alamaz. Kaldı ki bir fiilin sportmenlik dışı olduğunun kabulü için illaki disiplin yönetmeliğinde açıkça yazması gerekmez. Bu nedenle gerek Denizlispor yönetiminin gerekse futbolcularının aldığı iddia edilen teşvik primi açıkça hukuka aykırıdır.  

Ceza hukuku ve Disiplin hukuku boyutu ile Eylem Zamanaşımına Uğramış Mıdır?

"Şike ve sporda teşvik primine ilişkin hükümler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11.maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın 2011 tarihli olması sebebiyle, 1986-87 futbol müsabakalarına ilişkin söz konusu yasa hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorunu gündeme gelmektedir."

"Ceza hukuku açısından; somut olayda suç özel kast taşımaktadır. Kast; söz konusu olayda Galatasaray’ın Beşiktaş’ın rakibine maddi destek sağlaması ile ortaya çıkmıştır. Olayda müsabaka sonucunun etkilenmesi amaçlandığından ‘özel kast’ mevcuttur. Suça ilişkin fiiller hem doping kullanmak hem de teşvik primi almak ve vermektir. Ceza hukuku açısından, dava zaman aşımı nedeniyle 86-87 sezonundaki olaylarda genel mahkemelerde, yani ceza mahkemelerinde soruşturma yapılmasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir. Olayın oluş tarihinde “teşvik primi” kanunlarda suç olarak sayılmadığı düşüncesiyle yine ceza mahkemelerinde soruşturma yapılamayacağı iddia edilmektedir. Ceza kanunlarının yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen eylemlere uygulandığı doğrudur, ancak altını çizerek

belirttiğimiz gibi hem doping kullanımı hem de sportmenlik dışı ve futbol ligi yarışma kurallarına aykırı fiiller olayın yaşandığı tarihte de suç olduğundan dolayı bu iddianın benimsenmesi mümkün değildir. Olayın ceza zamanaşımına uğradığı iddiası konusunda ise Futbol Disiplin Talimatının 14.maddesi uyarınca hukuka aykırı fiillerin zamanaşımına tabi olmadığını söylemek mümkündür." 

"Tam da bu noktada ceza hukuku ile disiplin hukuku ayrımına değinmek büyük önem taşımaktadır. Disiplin hukuku ceza hukukundan farklıdır. Disiplin kavramı, hukuksal olarak, istenilmeyen veya yanlış olan bir fiilin sonucu olarak uygulanan yaptırım anlamına gelir. Disiplin hukuku, bir kuruma dâhil olan kişilerin o kurumun kurallarına ve iç düzenine, kurumun çıkarları gereği uymasını ve bu kurallara uygun düşmeyen davranışların cezalandırılmasını öngören kuralları ifade etmektedir. Futbol disiplin Talimatının 14.maddesi, Talimat’ın 56.maddesine atıf yapmaktadır.

Talimatname hükmü açıktır: Maddede sayılmış disiplin hukukuna aykırı fiiller hakkında madde 14 dolayısıyla müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturması zamanaşımına tabi olmayacaktır. 

“Müsabakayı etkileme” başlıklı 56.madde metninin ilgili hükümleri açıktır." 

"Kanaatimce ceza hukuku açısından dahi soruşturmanın açılması mümkün olsa da, disiplin hukuku açısından soruşturmanın açılması ve sonuçlanmasının önünde hiçbir engel yoktur. TFF Disiplin Talimatının 56. ve 14.maddesi gereğince Beşiktaş-Denizlispor maçında Denizlispor yönetici ve futbolcularına verilen teşvik primi ve ayrıca Denizlispor futbolcularının doping kullanması hususunun soruşturulmasına başlanması TFF’nin görev ve yükümlülüğüdür."

İTİRAF OLDUĞU İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILMALIYDI!

"Futbol Federasyonu sportmenlik dışı ve spor hukukuna aykırı somut olayın üzerine gitmek istiyorsa her türlü incelemeyi başlatabilir ve seneler de geçse mevcut delilleri araştırarak bir sonuca ulaşabilir. Sonucu ne olursa olsun, Futbol Federasyonu samimiyet testinden geçmektedir. Hukuk açısından, ister şimdiki ceza ve disiplin kurallarını uygulasınlar, isterlerse o dönemki kuralları uygulasınlar, Futbol Federasyonu’nun bu hukuk ve sportmenlik dışı olayı araştırarak bir sonuca bağlaması gerekmekteydi. Burada öncelikle olayın gerçek olup olmadığı konusunda

Federasyonun soruşturma başlatması ve sonuçlandırması hukuka uygun olanıdır. Olayın gerçekliği tespit edilir ancak ceza hukuku açısından bir dava zamanaşımının mevcut olduğu sonucuna varılırsa, en azından Federasyon disiplin kuralları işletilmeliydi. Yani Federasyon demelidir ki; “Biz Beşiktaş-Denizlispor maçında sportmenlik ve hukuk dışı olayı tespit ettik; Denizlispor takım/futbolcuları teşvik primi almıştır, doping de yapmıştır, bu nedenle Denizlispor’u hükmen yenik sayıyoruz”. Yahut demelidir ki, “biz araştırdık bir şey bulamadık, deliller yeterli değildi.” Ancak ortada bir ikrar olduğu görülmektedir. Bu sebeple hukuken söz konusu ikrara rağmen olayı zamanaşımı kapsamında değerlendirmek mümkün olmayacaktır. Mesut Bakkal kitabında atlar için kullanılan hapları aldıklarını itiraf ediyor. Futbolcuların

doping kullandıkları da ortada olmasına rağmen Federasyon yapmış olduğu açıklamada bu konuya hiç değinmemiştir. Hâlbuki Federasyon tüm bu konulara ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatmalı ve döneme ilişkin tüm tarafları dinleyip bir tespit yapması gerekirdi. Sonucu ne olursa olsun, Futbol Federasyonunun soruşturma açmasında hukuki anlamda bir engel olmadığını değerlendiriyorum."


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...