Kuran-ı Kerim bebek isimleri ( Erkek ve Kız isimleri )

Çocuk bekleyen aileler en çok çocuğuna hangi ismi vereceğini araştırır. Bebeğe verilecek isim çocuk doğmadan uzun bir süre önce araştırılır. Kuran-ı Kerim bebek isimleri bu nedenle internette araştırılan konulardan biridir. İşte Kuran-ı Kerim bebek isimleri ( Erkek ve Kız isimleri ) anlamları ve daha fazlası bu haberde...

17 Mart 2018, Cumartesi 15:43 Son Güncelleme: 28 Mart 2018, Çarşamba 15:32
- A +
KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ACAR : Cesur, becerikli

ACER: Hz.İsmail'in annesi

AHSEN: En güzel

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden, alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ARDA:
1- Hükümdar veya kumandan asası.
2- İşaret olarak yere dikilen çubuk.
3- Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
4- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
5- Sonra gelen.

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: İffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber çiceği

BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su

BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı

BERFİN: Kardan yapılmış, tertemiz

BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. 

BERRE: Temizleyici
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

BETÜL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandır

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir.
Hz. Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ


CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

DALYA: Yıldız çiçeği.

DİDAR:
1- 
Yüz, çehre.
2- Görme, görüşme.
3- Görüş kuvveti.
4- Açık meydanda
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

DİREM:  
1-
. Akça, para
2- Gümüş para

DUHA:
1- Kuşluk vakti.
2- Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

EBRAR:
1- 
Hayır sahipleri.
2- İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. 

ECHER:
1- 
Son derece güzel kadın.
2- Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR:
1- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey.
2- Sevap.
3- Aziz sevgili.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ECRİN: Allah'ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA: Cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

EMİN:
1- 
Korkusuz kimse.
2- Emniyette olan.
3- İnanan, güvenen.
4- İnanılır, güvenilir.
5- Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen.
6- Emanet olarak idare edilen dairelerin başı.
7-(Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

EMİR:
1- 
Bir kavmin, bir şehrin başı.
2- Büyük bir hanedana mensup kimse.
3- Peygamberimizin soyundan gelen.
4- Kumandan.
5- Abbasi devletinde başkomutan.
6- Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

EMRE: Aşık, dost. Beylerbeyi. Büyük erkek kardeş.

ENER: En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR: 
1- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular.
2- Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.

ERÇİN: Merdiven, basamak.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ERVA:
1- Çok güzel genç.
2- Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA: Temiz ahlaklı kız

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ESLEM: Allah'a teslim olmak, doğru yolda ilerleyen

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

EYÜB:
1- Sabırlı.
2- Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. (Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.)

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

EZRA:
1- 
Pek fasih, sözü düzgün adam.
2- Beyaz kulaklı siyah at.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ


EZRAK:  Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

FERMA:
1- 
Emreden, buyuran.
2- Amir

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

FEYZAN: Çok bereketli, çok verimli

FÜSUN:  Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

GİZEM: Sır.

GONCA: 
1- Henüz açılmamış gül, tomurcuk.
2- Sevgilinin ağzı.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. ( Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.)
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

GÜRHAN: 1- Hanlar hanı.
2- Kara-Hitay prenslerine verilen ünvan

GÜRKAN: Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

HÜMA:
1-
 Devlet kuşu.
2- Saadet, mutluluk

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

İCLAL: Kudretli büyüklük
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında ünvan.

İREM: Cennet

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KAAN:
1- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim.
2- Hakan, hükümdar.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KANSU:
1- 
Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti.
2- Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KARİN:
1- 
Yakın.
2- Nail olan.
3- Hısım komşu.
4- Mabeynci

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KATRE:
1-
 Damla, damlayan şey

KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: İyice kor rengine gelen ay.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KORÇAN: Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA: Büyük olan

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KUMRU: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş. 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

MARZİYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

MERİH: Dünya'dan sonra Güneş'e en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

MİNA: Liman

MİRAY: Ayın ilk günleri 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ


NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

OGÜN:  Anımsanan belirli bir günde doğan.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

OĞUZ:
1-
 Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı.
2- Genç, sağlam, güçlü.
3- Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ORHUN:
1-
 Orta Asya'da bir ırmak.
2- Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı.
3- Yüksek, yüce Hun anlamında

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

OYTUN:
1- 
Kutsal, mübarek.
2- Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. 
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ


OZGAN: Öne geçen, kazanan, başarılı

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

RANA: Güzel, göze hoş gelen
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ


RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SARA:
1- Prenses.
2- Hz. İbrahim'in eşi
3- Halis, katkısız, temiz
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SARE: Saf temiz

SARP:
1- 
Çetin, sert, şiddetli.
2- Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SARPER: Sert, güçlü erkek.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SEDEF: 
1- Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu.
2- Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olan
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ŞEHBAL: Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: Sel gibi coşkun, taşkın kimse.

SELİKA:  Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. 
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SELVA:
1- 
Bal.
2- Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş.
3- Ekvator da sık balta girmemiş orman
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SEMA:
1- İşitme, duyma. Musiki dinleme.
2- Gökyüzü.
3- Felek.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SENA:
1- Övgü ile ilgili.
2- Şimşek parıltısı
3- Şükretme

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SERTAÇ: Baştacı, çok sevilen, sayılan.

SERTAP: İnatçı direngen.

SEVDE:  Siyah esmer, esmer güzeli. Müminlerin annelerinden birisi Hz. Sevde.
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SEVİL:  Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL:  Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır. 

ŞEYMA: Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

SEZER: Duyar hisseder anlar.

SORGUN:
1- Bir tür söğüt ağacı.
2- Sıtkı, sert.
3- Çok uzun ve güzel saç.

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

SOYHAN:  Han soyundan gelen.

SUDEN: Hz. Muhammet'in (sav) cennette en çok sevdiği ağacın ismi.

SÜSEN:  Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. 
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ


TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ


UMUT: Ummak beklemek ümit etmek

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

YAREN: Dost arkadaş
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

YİĞİT: Güçlü cesur
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ZİNNUR: Nur saçan
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ZİŞAN:
1-
 Şanlı şerefli.
2- Canlı.
3- Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ZÜLAL: Berrak, saf, tatlı, soğuk su
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın
 

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

KURAN'I KERİM'DE YER ALAN ÇOCUK İSİMLERİ

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.