MENÜ

Koruyucu Tulum ve Cerrahi Önlük Test Laboratuvarı

EUROLAB ISO Uluslararası standartlar örgütü ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından koruyucu tulum ve cerrahi önlük test laboratuvarı uygulamalarına onay verilmektedir. Cerrahi önlük, tulum, laminasyonlu önlük, tek kullanımlık koruyucu önlük ve medikal tekstil ürünlerin kontrolleri yapılarak, sınıflandırma üzerinden kullanım alanlarına göre ayrıştırılmaktadır.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
- A +
Koruyucu Tulum ve Cerrahi Önlük Test Laboratuvarı

EUROLAB ISO Uluslararası standartlar örgütü ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından koruyucu tulum ve cerrahi önlük test laboratuvarı uygulamalarına onay verilmektedir. Cerrahi önlük, tulum, laminasyonlu önlük, tek kullanımlık koruyucu önlük ve medikal tekstil ürünlerin kontrolleri yapılarak, sınıflandırma üzerinden kullanım alanlarına göre ayrıştırılmaktadır.  

Koruyucu Tulum Testleri Prosedürü 

EUROLAB Uluslararası ve ulusal standartlara uygunluk, kullanım koşulları ve tek kullanımlık medikal giyim standartlarına göre ayrıştırılarak test yapılmaktadır. koruyucu tulum ve cerrahi önlük test laboratuvarı, ürünlerin kimyasal alan, hava yoluyla bulaşan hastalıklar, sıvı ve damlacıklarla oluşan parteküllere karşı direncini kontrol ederek, katı ve sıvı parçalara dirençlerini ölçmektedir.  

·     Katı parçacıklara karşı koruyucu tulum ve önlük  

·     Sıvı parçacıklara karşı koruyucu tulum ve önlük  

·     Havada taşınan katı parçacıklara nüfuz direnci kontrolleri  

·     Radyoaktif bulaşmaya karşı tulum ve önlük 

·     Patojen organizmalara karşı koruyucu giyecekler 

·     Elekrostatik özelliklere karşı koruyucu giyecekler  

·     Sıvı kimyasal maddelere karşı tulum ve önlük  

Kullanımlarının çevresel faktörler, kullanım alanları ve kullanım pratikleri üzerinde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Kuruluşumuz tarafından işletme ve laboratuvar kullanım alanlarına karşı farklı standartlara sahip tulum ve önlük test hizmetlerine yer verilir.  

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Tulum Ve Önlük Testleri  

EUROLAB İlaç deneyleri, biyolojik deneyler ve endüstriyel deneyler için kullanılmakta olan laboratuvarlarda, test girişinde koruyucu odaklı tulum ve önlük kullanımı yaygındır. Ayak bileği, baş çevresi, kol bileği ve gövde kısımları lastikle kapatılarak sıvının cilde temas etmesi engellenir. Kullanılan deney prosedüründe, tulum ve önlüğün kimyasal tozlara ve sıvılara karşı direnci kontrol edilmektedir.  

• Tulum sızıntı testleri  

• Kimyasal madde tepkime testleri  

• Kimyasal ürünlerin sınıflandırılması ve tulum kullanım alanı  

• Çevresel faktörler ve kullanım şartları  

Kontrol edilerek, koruyucu giyeceğin hangi kimyasal madde ve sıvı maddelere karşı dirençli olacağı kontrol edilmektedir.  

Katı Parçacıklara Karşı Koruyucu Önlük Ve Tulum Testleri  

Hava ve temas sonucu vücudun zarar görmesine neden olacak katı parçacıklar, kimyasal koruyucu tulum ve önlükler için performans değeri yapılarak sızıntılara ve temaslara karşı sonuçlar analiz edilmektedir. Küçük parteküllerin insan bedenine değmeden ve geçiş sağlamadan test edilmesini sağlayacak koruyucu tutul, bilek bölgelerinden, baş çevresinden ve ben kısmından esneme payına sahiptir. Esneme sırasında maddelerin zararlarının engelleyecek potansiyele sahip olması ve kimyasal katı parçacıklara karşı direnç sağlaması hedeflenmektedir.  

·     Tulumlar tek parça olarak ISO standartlarına göre düzenlemeler çerçevesinde test edilmektedir.  

·     Doğrudan sızıntının engellenmesi ve izole alan oluşturulması sağlanmaktadır.  

·     Tek parça ve iki parçalı takımların gövde, kollar ve bacaklar üzerindeki sızıntı değerleri test edilir.  

·     Tulum ve önlük maddesinin kimyasal tepkimeye karşı direnci test edilerek kullanıma uygunluk raporu hazırlanmaktadır.  

·     Sınıflara ve gruplara ayrılarak katı parçacıklar üzerinden hangi alanlarda kullanım için geçerli olduğu analiz edilir.  

Aerosollerinin giyecek Takımlarında Sızıntı Testleri  

Katı parçacıklar için sızıntı değerinin test edilmesi ve özel kullanım alanına göre madde ile tepkimeye girme durumlarına karşı analizlerin yapılması sağlanmaktadır. Kıyafetlerin iki parça ve tek parça kullanım alanına göre ayarlanması, kaput ile vizörlü olma durumlarında ayak koruma ve ayak korumasız olarak kapatılması sağlanır. Eldiven, botlar, siperlikler ve solunum koruyucu ekipmanlarla birlikte test edilerek, sızıntılara karşı geliştirilmiş test teknikleri kullanılır.  

·     Vücuda temas engellinin test edilmesi 

·     Kol, bacak ve ayak koruma testleri  

·     Sızıntı ve direç testleri  

·     Esneme durumlarında direnç kayıpları testleri  

·     Vizörlü ve kaputlu tulum testleri  

·     Küçük parçacık aerosollerinin içeriye doğrudan sızma testleri  

·     Vücudun tamamını koruma standartları ve değerlendirmeleri  

Radyoaktif Bulaşmaya Karşı Tulum Ve Önlük Testleri  

İşletmeler ve çeşitli laboratuvarlar için yapılan tulum ve önlüklerin, kullanım kriterlerine göre düzenlenmesi ve test analizleri yaparak koruyucu direncinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Radyoaktif bulaşmaya karşı kullanılan tulum ve önlükler havadaki taşıyıcı kanalların vücut ile temasının engellenmesi üzerine tasarlanmaktadır. Ancak havadaki parteküllerin vücut ile temasının kesilmesi için kullanılacak tulumlar, radyoaktif dalgalara ve hava yoluyla taşınan parçacıklara karşı gelişmiş direnç sağlamalıdır. Koruyucu tulum ve cerrahi önlük test laboratuvarı radyoaktif bulaşmaya karşı önlem alınabilecek, sızmazlık testleri yaparak, vücutla direkt temasın kesilmesini kaput ve vizör kullanımıyla elde edilen değerleri bir araya getirerek önlem alınmasını sağlayacaktır.  

Koruyucu Tulum Testleri  

koruyucu tulum ve cerrahi önlük test laboratuvarı, bakteriyel, virüs ve mikroorganizma türlerine karşı gelişmiş test prosedürleri kullanarak, biyokimya ve biyomekanik testler uygulanmaktadır. Sıvı, katı ve hava yoluyla bulaşıcı maddelerin vücut ile temasının tamamen kesilmesi, sızmazlık ve esneme payı üzerinden değerlendirilir.  

Biyolojik yük, emme kapasitesi ve esneme payı üzerine testler uygulanarak, kol, bacak ve ayak bileği ile yüz koruma ekipmanlarının kullanım alanlarına göre sınıflandırılması sağlanmaktadır. Çevresel faktörlere göre ve kullanılacak alana göre kapasitesi test edilerek, kısa zamanda koruyucu nitelikleri raporlanır. TSE ve İSO değerlerine ve ölçülerine göre yapılan koruyucu tulum testleri, laboratuvar ve çalışma ortamı kriterlerine göre düzenlenecek deney metotları kullanmaktadır.  

Tek Parça Tulum Deneyleri  

Tek parça tulumlar, kimyasal koruma, hava ile temasın kesilmesi ve sızıntının engellenmesi için malzeme üzerinden test edilmektedir. Tek parça giyilerek, tam vücut koruması hedeflenen tulumlarda, kaput ve vizörlü parçalarla birlikte ayak, kol, bacak ve el korumasına yönelik performanslar incelenir.  

·     Standartlara uygunluk testleri 

·     Başlıklar eldiven ve botlarla birlikte test kriterleri  

·     Tam vücut korumada sızıntı deneyleri  

·     Kullanım alanı ve faktörleri üzerinden testler  

·     Tip 5 giyecek, ekipman ve kullanım alanına yönelik sınıflandırma  

·     Sıvı, katı ve hava teması sonrası etki analizleri  

·     Tek parça giyim ve çıkartma sırasında bulaşma testleri  

Performans kuralları ve koruma kriterleri üzerinden değerlendirilerek tek parçalı tulumlara göre analizler yapılacak, sınıflandırma ile kullanım kriterleri rapor edilecektir.  

İki Parçalı Takım Tulum Deneyleri  

EUROLAB Medikal giyim kriterlerine uygunluk, kullanılan malzeme dayanıklılık, vücuda temas ve temas anında zarar analizleri üzerinden koruyucu tulum ve cerrahi önlük test laboratuvarı İSO ve TSE standartları üzerinden değerlendirmelerini yapmaktadır. Raporlama ve analizlerle birlikte, kimyasal madde direnci, sıvı ve katı madde dirençleri, sızma ve sızıntı durumlarının nedenleri, esneme ve esneme sonrası performans kayıpları üzerinden iki parçalı tulum deneyleriyle kullanım dayanıklılığını analiz etmektedir.  

Başlıklar, botlar, siperlikler ve solunum koruyucu ekipmanlarla birlikte iki parçalı tutul test kriterleri analiz edilerek, sonuçların raporlanarak medikal giyim alanındaki malzemenin dayanıklılık standartları sunulmaktadır.  

İSO Standartlarında Geliştirilmiş Koruyucu Tulum  

EUROLAB İSO ve TSE belgeleriyle onay almış laboratuvar şartları tulumların standart koruma potansiyelleri, kullanım koşulları ve çevresel faktörler üzerinden değerlendirmelerini sağlamaktadır. Sızıntı testleri, hava, sıvı ve katı parçaları temasında oluşabilecek etkiler, madde yanmazlık ve yanma durumunda kimyasal tepkime testlerine karşı uygulamalara yer verilmektedir. Uluslararası standartlar üzerinde analiz ve raporlamayla tam koruyucu tulum ve önlük hizmetleri verilir.  

İSO Standartlarında Geliştirilmiş Koruyucu Önlük  

Uluslararası standartlara göre TSE ve İSO değerlendirmelerinden onay alarak, ülkemizde de kullanım alanları, mevcut kimyasallar ve sıvı teması sonucunda oluşabilecek reaksiyonlara karşı güvenli test yöntemleri kullanılmaktadır. Sıvı, katı ve hava yoluyla bulaşabilecek maddelerin sızıntı yapmaması ve medikal malzemeye karşı etkileri analiz edilerek raporla bildirilmektedir.  

www.laboratuar.com

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...