MENÜ

Yeni Spor Yasası komisyondan geçti! Bu hafta TBMM'de görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. Bu yasa ile gelecek olan yeni yükümlülükleri ve yaptırımların tüm detaylarını Spor hukukçusu Av. Anıl Dinçer açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. Bu yasa ile gelecek olan yeni yükümlülükleri ve yaptırımların tüm detaylarını Spor hukukçusu Av. Anıl Dinçer açıkladı.

Haberin Devamı

YENİ SPOR KANUNU TEKLİFİ

Bakanlık Yardımları ve Denetimi: Bakanlık tarafından Federasyona yapılacak tüm yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığı tespit edilecek. Her türlü zarar Bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilecek. Federasyon Yönetiminin ibrası bu yardımların denetimini ve ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Kanuna Uygunluk ve Süreler: Tüm Spor Kulüpleri kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren 1 yıl içerisinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorunda. Bunun için 6 ay ek süre de verilebilir. Aksi durumda, Bakanlık nezdinde tescilleri iptal edilecek. Aynı süreler içerisinde anonim şirketler spor anonim şirketi halini alacak ve bu yönde gerekli başvuruları yapacak. Aksi durum spor faaliyetlerine katılım engeli oluşturacak.

Haberin Devamı

Mevcut Borçların Bildirimi: Geliri 500 bin Türk Lirasını aşan tüm kulüpler ve anonim şirketler, kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren 3 ay içerisinde yeminli mali müşavir aracılığı ile tüm borçlarını Bakanlığa bildirecektir. (İmzaladıkları finansal yapılandırma sözleşmeleri dahil doğmuş ve doğacak tüm borçlar)

Gelir ve Alacakların Devri ve Sınırı: Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketler bir önceki seneki brüt gelirlerinin yüzde 25’ini aşan ve mevcut yönetimin görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek olan gelir ve alacaklarını ancak Genel Kurul onayıyla devredebilir. Üye sayısı on binden az ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (%50 + 1), üye sayısı on binden fazla ise toplantıya katılanların ¾’ü (%75’i) aranır.

Mevcut yönetimin görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek olan gelir ve alacakların devri hiçbir şekilde bir önceki yıldaki brüt gelirin %50’sini aşamaz.

Borçlanma Sınırı: Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketler yalnızca bir önceki yıl brüt gelirinin %10’u oranında borçlanabilir. Bu rakamın üstündeki borçlanmalar için Genel Kurulda üye tam sayısının 2/3’ü çoğunluk (%66) aranır. Ancak, ek bütçe ile yapılacak olan borçlanma bir önceki sene brüt gelirinin %50’sini aşamaz.

Haberin Devamı

Borç Verme Sınırı: Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketler bir önceki sene brüt gelirinin %10’u oranında borç verebilir ve bu borçlanma mevcut yönetimin görev süresinin sonrasına denk gelemez.

Alacakların Temliki ve Sınırı: Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketler; yönetim kurulu üyelerine, eşlerine, üçüncü derece hısımlarına ve çalışanlarına hak ve alacaklarını devredemez. Kulüpler bu kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz.

Ödemelerin Yapılma Usulü: Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketleri tarafından veya adına yapılacak tüm ödemeler bankalar ve finansal kuruluşlar aracılığı veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. aracılığıyla yapılmak zorundadır. Bunların dışında yapılan ödemeler geçersizdir ve ispatlanamaz. Tüm ödeme ve tahsilatların kulüplerin ve şirketlerin defter ve kayıtlarında gösterilmesi zorunludur.

Gelir – Gider Dengesi: Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketlerin gelir ve gider dengesi bulunmak zorundadır.

Haberin Devamı

Federasyon Kriterlerine Uygunluk: Federasyonun belirlediği sportif, mali, altyapı, personel, hukuki ve diğer kritlerlere uyulmak zorundadır.

YORUM YAZ