Fenerbahçe'den KAP'a açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sorumluluk beyanı ile ilgili olarak KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) açıklamada bulundu.

10 Ekim 2018, Çarşamba 19:55 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'den KAP'a açıklama

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 10.10.2018 tarih ve 543 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.08.2018 tarihinde sona eren 3 aylık faaliyet dönemine ait ara dönem konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...