Avukat Sami Dinç: Kulüpler tek taraflı değişiklik yapabilir

Kulüpler Birliği’nin, “Sözleşmeleri dondurabiliriz” açıklaması üzerine, futbolcuları bekleyen süreci Avukat Sami Dinç’e sorduk. İşte merak edilen o kritik sorular ve yanıtları...

15 Nisan 2020, Çarşamba 07:04 Son Güncelleme:
- A +
Avukat Sami Dinç: Kulüpler tek taraflı değişiklik yapabilir

1- Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek (31.05.2020 bitiş tarihli olarak akdedilen sözleşmeler) futbolcuların sözleşmesel durumu ne olacak?

“Gerek FIFA’nın 07.04.2020 tarihinde ilan ettiği yönergesinde belirtildiği üzere, gerekse de TFF düzenlemeleri uyarınca 31.05.2020 bitiş tarihli olarak akdedilen profesyonel futbolcu sözleşmeleri, henüz ligler sona ermediğinden, liglerin oynanıp tamamlanacağı tarihe kadar uzamış sayılacaktır.”

2- Futbol kulüpleri kendisine bu süreçte hizmet sunamayan futbolculara ödeme yapmaya devam edecek mi?

"Konu yerli ve yabancı statüsündeki futbolcular açısında farklı şekilde değerlendirilmek mecburiyetindedir. FIFA’nın yönergesinde gösterilmekte olan yol tavsiye niteliğinde olup, ulusal federasyonlar tarafından bu yönde bir düzenleme yapılmadıkça yerli futbolcular için uygulanması söz konusu değildir. TFF, FIFA’nın yönergesinde tavsiye olarak belirtilen hususları aynen benimseyecek nitelikte bir düzenleme yapsa da, futbolculara yapılacak ödemelerin kendiliğinden ortadan kalkması ve/veya askıya alınması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. FIFA, öncelikle tarafların karşılıklı olarak anlaşmalarını önermekte, anlaşma olmaması halinde ise kulübün belirli kriterlere uymak ve hakkaniyete uygun olmak koşuluyla ücretler üzerinde tek taraflı değişiklik yapabileceğini ifade etmektedir. Ancak futbolcu ile karşılıklı anlaşmak amacıyla teklifte bulunulması ve bu yönde gayret gösterilmesi ön şarttır.”

3- Kulüplerin ücretler üzerinde tek taraflı değişiklikleri nasıl denetlenecek?

“FIFA bu denetimin, kendi bünyesindeki yargı organları olan FIFA DRC ve FIFA PSC tarafından yapılacağını ifade etmiştir. Tabii bu yabancı statüsündeki futbolcular için geçerli olacaktır. TFF’nin de benzer bir şekilde düzenleme yapması halinde, bu düzenlemeler TFF yargı organlarınca dikkate alınacak ve tek taraflı değişiklikler belirtilen prensipler çerçevesinde değerlendirilecektir.”

4- FIFA’nın 07.04.2020 tarihinde çıkardığı yönergede yer alan ücretle ilgili düzenlemeler Türk futbolcuların sözleşmelerine de uygulanacak mı?

"FIFA’nın kararları tavsiye niteliğinde ve mevcut durumda yalnızca yabancı statüsündeki futbolcular için uygulama alanı bulabilecek. Türk futbolcular için uygulanması şu an mümkün görünmemekle birlikte, kanaatimizce TFF tarafından FIFA’nın bu tavsiye kararlarına uygun olarak ivedilikle yeni geçici düzenlemeler çıkarılmalı ve bu boşluk doldurulmalıdır.”

5- Mevcut durumda karşılıklı anlaşma teklifini reddeden Türk futbolcularına ödeme yapamayacak olan kulüpler ne gibi tedbirler alabilir?

"Mevcut düzenlemeler kapsamında aşırı ifa güçlüğündeki kulüplerin Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca uyarlama davası açabilmeleri mümkündür. Bununla birlikte henüz TFF tarafından FIFA’nın tavsiye niteliğindeki yönergesi kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmadığı göz önüne alındığında, futbolcuların alacakları sebebiyle işlem yapabilmeleri mümkündür. Uyarlama davası açılsın ve/veya açılmasın, kulüpler tarafından, futbolcularca yapılması muhtemel ödemelerde temerrüde dayalı tek taraflı fesihlerin önüne geçmek amacıyla anılan mücbir sebep halinin kapsadığı dönemde futbolculara ödenecek tutarların, ileride iade talebi söz konusu olabileceğinden ihtirazı kayıtlı olarak yapılması oldukça büyük önem arz etmektedir.”

6- Kulüplerin Birliği tarafından alınan kararlar futbolcuları nasıl etkiler?

"Kulüpler Birliği’nce alınan karar, FIFA tarafından alınan tavsiye kararlarının neticesinde TFF’nca gelecek günlerde yapılacak düzenlemelere ışık tutmak ve Süper Lig kulüplerinin olabildiğince aynı eksende işlem yapmasını sağlamak amacıyla alınmış gibi görünmektedir. Bu dönemde gerek Türk futbolunu gerekse de Dünya futbolunu yöneten otoritelerin birtakım radikal önlemler almak zorunda oldukları açıktır. Ancak futbolcuları ile karşılıklı anlaşma zemini bulamayan kulüplerin izleyecekleri yolun dikkatle planlanması ileride doğacak ihtilafların çözümünde büyük önem taşımaktadır. Kulüpler Birliği’nin aldığı tavsiye kararları da bu yönde kulüpleri birlikte hareket etmeye teşvik eder niteliktedir. Bundan sonraki süreç futbolcuların genelinin göstereceği reaksiyona göre şekillenecektir.”

KULÜPLER BİRLİĞİ NE KARAR ALMIŞTI?

Kulüpler Birliği’nin önceki gün yapılan olağanüstü toplantısında şu karar açıklandı: “Kulüplerimiz 2019- 2020 sezonu, futbolcu, teknik ekip, menacer sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması için karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklar. Karşılıklı mutabakatın sağlanmaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderilecektir.”

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...